top of page

Vi följer de patientavgifter som Region Stockholm har satt upp.

 

Barn och ungdom under 18 år
Sjukvård är avgiftsfri för barn och ungdomar under 18 år.

Patienter 85 år och äldre
Patienter 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård. (fr.o.m. 1 januari 2016)

Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet ligger på 1 400 kr.
Glöm inte ta med legitimation.

Återbud / uteblivet besök
Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt tid.

Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket, eller helt uteblir, måste du betala avgiften ändå. Som uteblivet besök räknas även om du kommer för sent och mer än halva besökstiden hunnit gå. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte.

Även om besöket är avgiftsfritt, exempelvis för barn, ska du anmäla återbud, annars utgår avgift motsvarande den för personer fr.o.m. 18 år.

Patientavgifter

bottom of page